logo julianaschool brandsma
menu

Bewegingsonderwijs

Gymnastiek

Met gym leven de kinderen zich uit in alle aspecten van sport en spel.

  • De kinderen van groep 1 en 2 krijgen één keer per week gym van de groepsleerkracht. Daarnaast spelen zij vaak buiten.
  • De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen één keer per week, op woensdag of donderdag met de vakleerkracht.

Kijk voor meer informatie over wanneer en waar uw kind gym heeft, in de schoolgids.

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl