logo julianaschool brandsma
menu

En nog veel meer...

Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek

Op school praten we met de kinderen over de aarde en de wereld om ons heen. We leren de kinderen respectvol om te gaan met elkaar, met de natuur en met andere opvattingen en culturen.

Met geschiedenis en aardrijkskunde gebruiken we de methode ‘Argus Clou’ en met natuur & techniek ‘Leefwereld’. In alle groepen kijken de leerlingen naar series van schooltelevisie die de onderwerpen aantrekkelijk maken.

Groep 5 t/m 8

Bij wereldoriëntatie maken de kinderen kennis met het documentatie-centrum voor het verzamelen van informatie. Zij leren ook informatie zoeken op het internet. In de groepen 5 t/m 8 houden de leerlingen boekbesprekingen en houden zij spreekbeurten over een onderwerp naar keuze. Vanaf groep 6 maken de leerlingen werkstukken.

 

Godsdienst

In alle groepen gebruiken we de methode ‘Trefwoord’ voor de les godsdienst. Uitgangspunt is dat kinderen ervaren dat bijbelverhalen en bijbelse thematieken met hun eigen leven te maken hebben. Aan de hand van bijvoorbeeld kringgesprekken, liedjes, knutselwerkjes en vieringen, werken ze een thema uit. Ook voor kinderen die niet van huis uit bekend zijn met de bijbelse verhalen, is deze methode zeer toegankelijk. Vanaf groep 6 bespreken we de verschillende wereldgodsdiensten uitgebreider, zodat de kinderen een breed beeld krijgen.

 

Verkeer

Voor het vak verkeer gebruiken we de methode "wegwijs"voor groep 1 t/m 4 en de methode "veilig verkeer Nederland" voor de groepen 5 t/m 8. Een compacte methode met een koppeling tussen de verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk. In groep 7 doen de leerlingen mee aan een landelijk theoretisch en praktisch examen, waarbij alle noodzakelijke verkeersvaardigheden aan bod komen.

 

Plusklas

Stichting Proceon heeft al enkele jaren een goede lesvorm gevonden voor hoogbegaafde leerlingen uit groepen 5, 6, 7 en 8: de Plusklas. Een plusklas biedt leerlingen een dagdeel per week een vast programma aan. De leerlingen werken samen lastige constructies uit, krijgen vreemde talen en houden filosofische gesprekken. Zij krijgen opdrachten mee die ze zowel tijdens de plusklas-lessen als in de eigen groep maken. De lessen vinden plaats tijdens de reguliere lestijd. Waar de plusklassen plaatsvinden, kunt u vinden in de schoolgids.

Voor meer informatie mail Marita Groenestijn.

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl