logo julianaschool brandsma
menu

Persoonlijke ontwikkeling

Expressievakken

  • Elk week zijn er teken- en handvaardigheidslessen. Hiervoor gebruiken de leerkrachten verschillende methoden. Zo komen de kinderen steeds in aanreiking met uitdagende opdrachten en verschillende technieken.
  • Daarnaast besteden we veel aandacht aan cultuur. Cultuur wordt onderverdeeld in verschillende disciplines. Op onze school werken we aan dans, literatuur, theater, beeldende vorming, audiovisuele vorming, muziek en cultureel erfgoed.
  • Elke groep krijgt ieder semester een bedrag om excursies te doen met de groep. Hierbij kan worden gedacht aan bezoekjes aan de kinderboerderij, Nemo, Kasteel Groeneveld, Muiderslot, het Vestingmuseum, de haven van Amsterdam enzovoort.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten en expressievakken in de schoolgids.

 

De Gelukskoffer

De Brandsma werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind: het ontdekken van hun talenten en het bouwen van zelfvertrouwen. Dit doen we o.a. door middel van groepsgesprekken en ‘lessen in geluk’. De Gelukskoffer is een lesprogramma voor kinderen uit de bovenbouwgroepen om hen extra positieve bagage te geven voordat ze de stap naar de middelbare school maken. De groepen 3,5 en 7 volgen acht modules met verschillende thema’s. Kinderen worden zich bewust hoe ze zelf invloed op hun eigen geluk kunnen uitoefenen, waardoor ze uiteindelijk in staat zijn om dit eigen geluk door te geven aan anderen.

 

Sociaal-emotionele vaardigheden

Voor de sociaal-emotionele vaardigheden gebruiken we de methode ‘Soemo’. Deze methode helpt leerlingen bij hun 'sociale weerbaarheid' en 'emotionele ontwikkeling'. De kinderen leren om te gaan met zichzelf, met andere kinderen en met volwassenen. Het pestprotocol van de Brandsma is gebaseerd op deze Soemo-methode.

 

Burgerschap

De Brandsma voert als een van haar pijlers  'waarde(n)vol'. Daarom mag les over burgerschap niet ontbreken. Onder 'burgerschap' verstaan we: verantwoordelijkheidsgevoel, een zorgzame omgang met elkaar en sociale binding. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Kinderen en hun morele talenten’.

De methode daagt kinderen uit na te denken over morele kwesties die passen bij hun leeftijd. In de onderbouw leren leerlingen waarden te herkennen in sociale situaties en bedenken ze samen oplossingen. In de bovenbouw vormen leerlingen hun mening over sociale dilemma’s. Zij bedenken wat je in bepaalde situaties kunt doen en wat voor gevolgen de keuzes hebben. 

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl