logo julianaschool brandsma
menu

Tijdlijn

 • Op 1 januari 2011 werd de VPCO opgeheven door een bestuurlijke fusie met stichting Proceon te Hilversum.

  2011
 • Sinds 2002 bestaat het huidige schoolgebouw van de 'Brandsmaschool', zoals veel ouders onze school noemen.

  2002
 • In 1977 veranderde de naam van de school in Christelijke Brandsmaschool. Nog altijd hangt deze naam boven de hoofdingang van de school. Na een fusie in 1997 werd de naam gewijzigd in Julianaschool – locatie Brandsma. 

  1977
 • Het Christelijk Instituut Brandsma bleef in het Spieghel. In 1974 ontstond er één gezamenlijke vereniging: de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO).

  1974
 • In 1930 werd het Christelijk Instituut Juliana verplaatst naar de Willem Kalfflaan. De MULO werd in 1953 verplaatst naar de Huizerweg.

  1930
 • In 1917 verkocht de heer Brandsma De Witte Villa aan de Christelijke Schoolvereniging Instituut Juliana. Het Instituut Brandsma en het Instituut Juliana stonden op hetzelfde terrein en waren letterlijk met elkaar verbonden. Instituut Juliana leidde alleen op voor ‘HBS en Gymnasium 1 klassen’.

  1917
 • Na een ingrijpende verbouwing ontstond in 1914 een geheel nieuwe school met volledig MULO-, lager en kleuteronderwijs en een normaalschool (soort PABO).

  1914
 • Op 9 april 1907 werd het 'Christelijk Instituut Brandsma’ op feestelijke wijze geopend in het Spieghel, in villa Geertruida aan de Boslaan. In 1910 verhuisde zij naar De Witte Villa aan de Graaf Wichmanlaan.

  1907
 • Op een winterse dag in 1907 kwam de heer Sytze Brandsma op 28-jarige leeftijd naar Bussum om een christelijke school te stichten, op verzoek van Het Comité voor Christelijk onderwijs met vervolgmogelijkheden (de latere Vereniging het Christelijk Instituut Brandsma).

  1907
Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl