logo julianaschool brandsma
menu

Aanmelden nieuwe leerling

Als u enthousiast bent over onze school, kunt u hem/haar aanmelden bij de directeur, Marita Groenestijn. U kunt bellen naar 0356980980.  

Wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U ontvangt ook uitgebreide informatie over de Brandsmaschooleen informatieboekje voor de kleuters met daarin praktische informatie en een inschrijfformulier.

 

Gewenningsperiode

Om de overgang van thuis en/of de peuterspeelzaal naar de basisschool makkelijker te maken, mag een kind een aantal keer voor de 4e verjaardag kijken en spelen in de nieuwe groep. Wanneer en hoe vaak uw kind kan komen wennen, kunt u samen met de leerkracht van de kleutergroep afspreken.

 

Aanmelden broertjes of zusjes

Komt er een broertje of zusje op school, dan is in principe geen nieuw kennismakingsgesprek nodig. Het kan zijn dat u hier toch behoefte aan heeft. Neem dan contact op voor een afspraak.

 

Zij - instromers

Wanneer u een of meerdere kinderen wilt aanmelden die al op een andere basisschool les hebben, dan kunt u ook contact opnemen met Marita Groenestijn.  We maken vervolgens een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding, mogelijk samen met uw kind. Voor de overdracht neemt de directeur, met uw toestemming, contact op met de directie van de school waar uw kind vandaan komt.

 Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl