logo julianaschool brandsma
menu

MR & OR

Ouderraad

Wat doet de ouderraad (OR) op de Brandsmaschool?

De Brandsmaschool heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Verder is de OR vooral de verbinding tussen de ouders en de school.

We zetten het belang van de leerlingen centraal door:

* Jaarlijks de ouderbijdrage te innen. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dankzij de oudergelden kunnen we allerlei activiteiten organiseren. Het geld wordt nuttig besteed voor de kinderen. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af van de besteding van deze financiële middelen.Klik hier voor een verantwoording van de inkomsten en uitgaven schooljaar 2016/2017 en de begroting van 2017/2018. Klik hier voor de begroting van de Activiteiten commissie.

* De ouderbijdrage in samenspraak met de schoolleiding uit te geven aan activiteiten voor de kinderen. Zo realiseren we extra ondersteuning op onderwijsgebied. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt voor extra activiteiten zoals bijvoorbeeld het zomerfeest, Sinterklaas en het Paasontbijt. De activiteitencommissie organiseert deze activiteiten.

* Bij te dragen aan een goed schoolklimaat. Dat doen we door het organiseren van sociale activiteiten voor ouders en/ of kinderen. Denk hierbij aan het jaarlijkse tennistoernooi voor ouders, het ouderfeest en Kerstavond.

* Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad

* De schoolleiding te adviseren (gevraagd of ongevraagd) en te ondersteunen bij andere activiteiten zoals de communicatie (SMS alert, website, schoolkalender etc.)

De OR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken we alle activiteiten, belangrijke zaken of vragen die bij ouders leven. Ook bespreken we onderwerpen die bij ouders leven en binnen het team. Wie zitten erin? In de ouderraad zitten ouders van leerlingen van verschillende groepen, we streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van de groepen in de OR. Elke ouder kan zich kandidaat stellen voor deze raad.

* Daan Wijnmaalen – voorzitter - vader van Derek (groep 5) en Lotte (groep 6) 

* Mariska Bruins-Keijzer – penningmeester - moeder van Duco (groep 6) en Myrthe (groep 2)

* Allard le Gras - vader van Valerie (groep 6) en Madelief (groep 2)

* Gonda Kok – moeder van Felix (groep 5) en Stijn (groep 3)

* Tanja Copal - moeder van Siem (groep 7), Mathilde (groep 4) en Art en Odile (groep 2)

* Jasper Druijven – vader van Quinten (groep 4) en Marijn (groep 2)

 
Heb je een vraag, suggestie of klacht? Dan kan je altijd bij een van ons terecht. Schiet ons gewoon aan op school of mail naar Daan Wijnmaalen, voorzitter OR, daanwyn@euronet.nl

Foto: leden Ouderraad

GMR & MR leden

De Groepsmedezeggenschapsraad (GMR) en Medezeggenschapsraad (MR) zijn belangrijke organen binnen de school en stichting Proceon waaronder onze school valt. De MR in het onderwijs is vergelijkbaar met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, soms meebeslissen, vooruitzien en initiatief nemen.
 
Sinds 1982 is de medezeggenschap in het onderwijs wettelijk geregeld in ons land. Dit biedt direct betrokkenen bij de school (personeelsleden, ouders en in het middelbaar onderwijs ook leerlingen) de mogelijkheid om zich uit te spreken over het beleid van de school.

Iedere locatie van stichting Proceon heeft een Medezeggenschapsraad waarin twee ouders en twee leerkrachten zitten. De ouders zijn de MR-ouders, de leerkrachten zijn het MR-team. Het MR-team wordt gekozen door de teamleden van de Brandsmaschool en de MR-ouders worden gekozen door de ouders van leerlingen van de Brandsmaschool.

De scholen van stichting Proceon vaardigen leden naar de GMR af, dat is maximaal 1 ouder en 1 teamlid per school. Deze samenstelling van scholen wisselt. In totaal bestaat de GMR maximaal uit vijf personeelsleden en vijf ouders. De GMR spreekt over onderwerpen die alle of meerdere scholen van Proceon aangaan.

Zowel de GMR als de MR komen ongeveer 6 keer per jaar samen, en vaker indien nodig. Het is gebruikelijk dat leden 3 jaar zitting hebben. Vanzelfsprekend kunt u altijd bij de GMR en MR-leden terecht met vragen of opmerkingen

De ouders in de raad (MR-ouders):

  • Natasja Hogendoorn - moeder Ties (groep 4) en Mats (groep 3)
  • Joost Bous - vader van Ype (groep 5) en Taeke (groep 4)

De leerkrachten in de raad (MR-team):

  • Wilma Olthof: groep 7
  • Ingrid Fontijn: groep 6

Heb je als ouder een vraag of opmerking voor de MR? Dan kan je altijd bij een van ons terecht. Schiet ons gewoon aan op school of mail naar:

mr.brandsmaschool@proceon.nl
 

GMR-lid namens de Brandsmaschool:

  • Herman Huidink - vader van Joep (groep 6), Tijn (groep 4) en Merle (groep 3).

 

Foto: leden MR en GMR

Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl