logo julianaschool brandsma
menu

Ons team

Directeur: Marita Groenestijn   

Groepsleerkrachten 2020-2021
Groep 1/2a
Janneke Stolk (ma, do & vrij) en Karin Nederhorst (di,wo)
Groep 1/2b
Nienke ter Poorten (ma-vrij)
Instroomgroep  
Groep 3
Ellen Bossenbroek (ma-wo & vrij), Nienke Egels (do)
Groep 4
Elise van Turennout (ma - vrij)
Groep 5
Carla Eichhorn (ma & di) en Leonie Best ( woe, do & vrij) Ed Amptmeijer (eens per maand op de woensdag)
Groep 6
Martine Braat (ma - vrij)
Groep 7
Ingrid Fontijn (ma & di) en Michelle Hijstek(wo,do,vrij)
Groep 8
Karin van Kesteren (ma & di) en Jill Lindhout (wo, do en vrij)
De school geeft regelmatig studenten van de PABO gelegenheid om op onze school stage te lopen. Vanaf schooljaar 2006/2007 doen wij mee aan het traject ‘Opleiden in de School’, waarbij studenten in samenwerking met de Marnix Academie op de werkplek worden opgeleid. 
 
Functies
Directeur
Marita Groenestijn (ma, di, woe & do)
BouwcoordinatorNienke ter Poort (kleuterbouw), Ellen Bossenbroek (OB) en Ingrid Fontijn (BB)
Intern begeleider (IB)Annet Thesing (ma & do)
HoogbegaafdheidsspecialistChristine van Gaalen (OB) en Ingrid Fontijn (BB)
Remedial Teaching (RT)
Christine van Gaalen 
Vakleerkracht Gym
Rob Hensing
Intern Coördinator
Opleidingen (ICO)
Marius Smink
 
ICT Coördinator
Carla Eichhorn & Elise Turennout
Website & Social Schools
Carla Eichhorn & Elise Turennout
Bedrijfshulpverleners (BHV)
Ellen Bossenbroek, Nienke ter Poorten, Careline Mitchell, Jacqueline Walvisch, Annet Thesing
 
 
Functiebeschrijvingen
  • De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels-, onderwijskundig- en financieel beleid van de school. Mocht u vragen hebben, loop dan even bij haar binnen.
  • De locatieleider werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur en geeft samen met hem/haar uitvoering aan het beleid van de school.
  • De bouwcoördinatoren dragen zorg voor de gang van zaken in de onder- en bovenbouw met betrekking tot onderwijs, organisatie en de ondersteuning van leerkrachten.
  • De intern begeleider (IB) coördineert het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de leerkrachten inzake de begeleiding van leerlingen die extra zorg behoeven.
  • De remedial teacher (RT) geeft individuele hulp aan de kinderen.
  • De Intern Coördinator Opleidingen (ICO) onderhoudt de contacten met Pabo’s en coördineert het werken met stagiaires in de verschillende klassen.
 

Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl