logo julianaschool brandsma
menu

Ons team

Directeur: Marjolein van Gelsdorp   

Groepsleerkrachten 2018-2019
Groep 1/2a
Jolina Vermeulen (ma, di & wo) en Wilma Hilberts (do)
Groep 1/2b
Corieke van Zijtveld (ma, di & wo) en Karin Nederhorst (do)
Groep 1/2c
Groep 3
Ellen Bossenbroek
Groep 4
Laura Bruyn
Groep 5
Carla Eichhorn (ma, di & woe om de week) en Leonie Best ( woe om de week, do & vrij)
Groep 6
Elise van Turennout (ma & di) en Ingrid Fontijn (woe, do & vrij)
Groep 7
Groep 8
Wendy de Wit (ma, do &vrij) Wilma Hilberts (di & woe)
  •  Op vrijdag alle kinderen groep 1: Wilma Hilberts
  •  Op vrijdag alle kinderen groep 2: Karin Nederhorst
  •  Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, zijn iedere hele vrijdag vrij
De school geeft regelmatig studenten van de PABO gelegenheid om op onze school stage te lopen. Vanaf schooljaar 2006/2007 doen wij mee aan het traject ‘Opleiden in de School’, waarbij studenten in samenwerking met de Marnix Academie op de werkplek worden opgeleid. 
 
Functies
Directeur
Marjolein van Gelsdorp (ma, woe om de week en do)
LocatieleiderWilma Hilberts (ma)
Bouwcoördinator
Intern Begeleider (IB)
Birgit van der Wardt (ma & do)
Remedial Teaching (RT)
Vakleerkracht Gym
Marijke Hagen
Intern Coördinator
Opleidingen (ICO)
 
ICT Coördinator
Website
Bedrijfshulpverleners (BHV)
Wilma Hilberts & Esther de Jong
 
Functiebeschrijvingen
  • De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels-, onderwijskundig- en financieel beleid van de school. Mocht u vragen hebben, loop dan even bij haar binnen.
  • De locatieleider werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur en geeft samen met hem/haar uitvoering aan het beleid van de school.
  • De bouwcoördinatoren dragen zorg voor de gang van zaken in de onder- en bovenbouw met betrekking tot onderwijs, organisatie en de ondersteuning van leerkrachten.
  • De intern begeleider (IB) coördineert het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de leerkrachten inzake de begeleiding van leerlingen die extra zorg behoeven.
  • De remedial teacher (RT) geeft individuele hulp aan de kinderen.
  • De Intern Coördinator Opleidingen (ICO) onderhoudt de contacten met Pabo’s en coördineert het werken met stagiaires in de verschillende klassen.
 

Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl