logo julianaschool brandsma
menu

Proceon

Stichting Proceon

Voor protestants christelijk onderwijs in het Gooi
 

Klik hier voor kaart van alle scholen

- Klik hier voor adressen en foto van alle scholen 

Klik hier voor klachtenregeling Proceon
 

 


Sinds januari 2011 is onze school aangesloten bij stichting Proceon. In totaal zijn 21 basisscholen met ruim 4,000 leerlingen in 8 gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek aangesloten bij deze stichting. De stichting bestaat sinds 1 september 2006. De heer Niek de Kruif is de voorzitter college van bestuur en algemeen directeur van Proceon. De Raad van Toezicht bewaakt de kwaliteit van de organisatie.


De naam 

In de naam van de stichting ligt haar ambitie en bestaansrecht opgesloten. Het Latijnse ' procedere'  betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. Stichting Proceon is een professionele organisatie met een professionele cultuur en heeft vernieuwing en ontwikkeling hoog in haar vaandel.Beleidsmotto 

Niet voor niets is als beleidsmotto "Leren met hoofd, hart en handen" gekozen. De stichting bewaakt haar onderwijskwaliteit zorgvuldig. Kwaliteit is immers niet statisch. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu proces van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Stichting Proceon is een lerende gemeenschap, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Samen met haar leerlingen, hun ouders en het personeel van de stichting bepaalt de stichting of haar aanbod nog altijd goed aansluit op de wensen in de samenleving.

 

 

Identiteit

We zien ook PROtestants C(E)hristelijk Nnderwijs, - de identiteit - het bestaansrecht van de stichting, terug in de naam. Ook dit domein is wat ons betreft niet statisch en onderwerp van gesprek. Stichting Proceon wil kinderen vanuit de christelijke traditie om leren gaan met zingevingsvragen.Organisatiestructuur stichting Proceon

Klik hier voor een overzicht van de organisatiestructuur van Proceon.

 

De raad van toezicht

Klik hier voor een overzicht van de commissarissen. 
 

 Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl