logo julianaschool brandsma
menu

Wat doen we?

Kleuteren op de Brandsma

Op de Brandsma zijn drie zogenaamde combinatieklassen voor de kleutergroepen. De jongste kleuters (groep 1) zitten samen met de oudste kleuters (groep 2) in dezelfde klas. Kinderen kunnen elkaar in deze combinatieklassen helpen. Dit stimuleert hun sociale en emotionele ontwikkeling. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk vooral op het wennen aan het naar school gaan, de indeling van een schooldag en de regelmaat. De kinderen leren al spelend, waarbij veel aandacht is voor alle facetten van hun ontwikkeling. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar dan hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De kinderen leren zelfstandig werken, wat voor de leerkracht de ruimte biedt om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Via een aparte kleuteringang, komen de jongste kinderen de school binnen. De kleuters spelen op hun eigen plein. Zo houden we hun wereld nog even klein en vertrouwd.
Wilt u meer lezen over de werkwijzen, activiteiten en het reilen en zeilen in de kleutergroepen, kijk dan in de schoolgids en het kleuterboekje.

 

 

Ieder een eigen plek

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen door de hoofdingang de school binnen en spelen zij op het grote plein. We werken dan ook geleidelijk op een andere manier met de kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. De lokalen van de onderbouw (groep 3 tot en met 5) zijn op de begane grond. De leerlingen van de bovenbouw (groep 6 tot en met 8) hebben hun lokalen op de eerste etage. Met deze ruimtelijke verschillen, creëren we een duidelijke indeling op school. Door de kleinschaligheid, heerst er in school en tussen de leerlingen een vertrouwde sfeer. De leerlingen van de bovenbouw zijn nauw betrokken bij de kleutergroepen en onderbouw. Zij begeleiden de kleinsten bij activiteiten en lezen hen voor. Ook begeleiden zij kinderen van de onderbouw bij het lezen op individueel niveau: tutorlezen.

Klik hieronder voor informatie over:

schrijven, rekenen en lezen

talen

persoonlijke groei

beweging

en nog veel meer…

Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl