logo julianaschool brandsma
menu

Wie zijn we?

Brandsmaschool

De Brandsmaschool is een kleine, overzichtelijke en gezellige basisschool met ruim 220 leerlingen in het Spieghel in Bussum. Persoonlijk contact en respect voor elkaar staan op onze school centraal. Ons doel is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, sociale mensen. Wij denken dat kinderen zich het beste ontplooien als ze met plezier naar school gaan. Daarom is ons motto ‘De tijd van je leven op de Brandsma’ waarbij de volgende waarden centraal staan:

Persoonlijk, Waarde(n)vol & met Ambitie


Persoonlijk:

Het kleinschalige van onze school en het gezellige gebouw maken dat kinderen zich snel thuis én vooral veilig voelen.

We willen een kind persoonlijk betrekken bij het onderwijs. Dit betekent dat onze leraren samenwerken met de kinderen, ze positief stimuleren en open staan voor hun verhalen en vragen.

We hechten veel belang aan een goede band tussen ouders en school. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Op de Brandsma zijn veel ouders actief en nauw betrokken bij de vele schoolactiviteiten.

 

Waarde(n)vol:

We willen ieder kind laten groeien tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens. Daarom biedt de Brandsma kwalitatief goed onderwijs met vernieuwende methoden.

We leren ieder kind respectvol om te gaan met elkaar en verdraagzaam te zijn. Dit betekent elkaar niet pesten en kennis opdoen over andere opvattingen en culturen. Zo brengen we de waarden vanuit onze protestants-christelijke achtergrond tot uiting.

We werken aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het ontdekken van hun talenten en het bouwen van zelfvertrouwen.

 

Ambitie:

Onze school heeft een enthousiaste groep leraren die de kinderen met hoofd, hart en handen laten leren. We hebben een grote ambitie en staan open voor verbetering en doen veel aan bijscholing. Dit zorgt ervoor dat de school zich positief ontwikkelt.

In ons klassikaal onderwijs is er persoonlijke aandacht voor het niveau en tempo van het kind. Wie moeite heeft krijgt extra hulp. Wie goed kan leren, uitdagende opdrachten.

Ieder kind krijgt de ruimte om haar of zijn ambities te ontdekken en talenten te ontplooien. Niet alleen lezen en rekenen, maar ook voor de creatieve en expressieve vakken. In alle groepen geven we Engels en we besteden onder andere aandacht aan techniek, cultuur en sport.

 

Klik hier voor een stukje geschiedenis.

Onze school

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl