logo julianaschool brandsma
menu

Niet naar school

Ziekte

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Het telefoonnummer van de school is 035 - 69 80 980. Wij vragen u vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.


Verlof

Als uw kind om een andere reden van school moet verzuimen, dan kunt u dit door middel van een formulier bij de directeur aanvragen (indien mogelijk 8 weken van te voren). Gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar van Bussum. 

 

Regels verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen op school niet kan volgen. Hiervoor zijn in de Leerplichtwet regels vastgesteld. Wij zorgen voor naleving van deze regels. Alleen voor gewichtige omstandigheden mag een school maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen. Als het gaat om een verzoek voor meer dan tien dagen, beslist de leerplichtambtenaar. De regels voor vrijstelling van schoolbezoek kunt u vinden in de schoolgids.

Praktische info

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl