logo julianaschool brandsma
menu

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage heeft tot doel een aantal projecten en activiteiten te bekostigen die niet uit de onderwijsbijdrage van de overheid kan worden betaald. Activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Maar ook om jaarlijkse evenementen die bijdragen aan de sfeer op school, te kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld bibliotheekboeken, creatieve middagen, educatieve software en de musicals.

 

Vrijwillig

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel hard nodig. Wij zijn van uw steun en financiële bijdrage afhankelijk om er voor te zorgen dat wij onderwijs op een hoog niveau kunnen bieden en uw kind daadwerkelijk "de tijd van je leven op de Brandsma" kunnen geven.  

 

Inning

De Ouderraad (OR) heeft als taak om, in overleg met de schoolleiding, de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en de deze te innen en te beheren. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt € 115 per kind. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een e-mail over de ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering van de OR in oktober wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar.Praktische info

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl