logo julianaschool brandsma
menu

wet op de privacy

Dit protocol beschrijft hoe binnen Stichting Proceon wordt omgegaan met de verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging van de informatie.

Praktische info

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 15
1405 HK Bussum
035 698 09 80
directie.brandsmaschool@proceon.nl